Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Czarowisko. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Forum czarowisko.pl jest stroną, którą udostępniamy nieodpłatnie. Jej celem jest zrzeszanie ludzi, którzy poszukują wspólnoty ludzi o podobnych poglądach i odczuciach względem pogańskiej wiary oraz praktyk magicznych. #
  2. Regulamin forum może ulec zmianie, o czym zostaniesz poinformowany/na. #
  3. Wszystkie dane, które są podawane w formularzu rejestracyjnym lub też innych miejscach na forum, umieszczane są jedynie po to, aby użytkownik mógł swobodnie korzystać z naszej strony. Dane te nie są udostępnianie podmiotom trzecim. #
  4. Forum nie zarabia na żadnych reklamach, ani nie przekazuje adresów e-mail w celach marketingowych. #
 2. Użytkownik forum.

  1. Użytkownikiem forum jest każda osoba fizyczna, która dokona rejestracji oraz, której konto zostanie aktywowane. #
  2. Użytkownik może korzystać ze wszystkich mu udostępnionych narzędzi, takich jak umieszczanie nowych tematów, dodawanie nowych postów do już istniejących tematów, umieszczanie ankiet, lub innych form komunikacji pisanej. #
  3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu forum. #
  4. Użytkownik ma możliwość samodzielnie dokonać dezaktywacji swojego konta. Nie ma jednak możliwości skasowania umieszczonych postów, które w momencie publikacji stają się własnością forum. Jeżeli chcesz aby treści, które mogą Ciebie zidentyfikować zostały usunięte z forum, przed usunięciem konta skontaktuj się z Administracją. #
 3. Umieszczanie tematów i postów.

  1. Każdy użytkownik ma możliwość umieszczać nowe tematy i posty, które reprezentują jego światopogląd, subiektywne oceny i relatywne doświadczenia. #
  2. Przed założeniem nowego tematu, sprawdź czy wątek ten nie był już poruszony przez kogoś innego. Jeśli tak, masz możliwość dodać swoje zdanie, dopisując nowy post w temacie. #
  3. Dodając jakąkolwiek treść na forum, zadbaj o czytelność swojego przekazu. Lepiej aby Twoje zamiary i myśli były jasne dla wszystkich. #
  4. Nie wolno w swoich wypowiedziach dyskryminować innych ze względu na ich przynależność etniczną, religijną, seksualną czy jakąkolwiek inną. #
  5. Zakaz dotyczy także stosowania określeń mających na celu obrazę, brak poszanowania, prowokowanie i podburzanie do działań niezgodnych z regulaminem oraz polskim prawem. #
 4. Ostrzeżenia i dbanie o porządek.

  1. Porządku i spokoju na forum pilnują członkowie ModTeamu, czyli grupa moderatorów jak i członków Administracji. #
  2. Wszelkie zalecenia wystosowane przez kogokolwiek z ModTeamu powinny zostać niezwłocznie wykonane. #
  3. Praca ModTeamu jest monitorowana przez Administrację. Jeśli jednak napotkasz jakąś nieprawidłowość, możesz to zgłosić do Administracji. #
  4. W przypadku braku respektowania regulaminu i dodatkowych wytycznych ModTeamu, użytkownik może otrzymać ostrzeżenia lub jego konto może zostać zbanowane lub usunięte. #